Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på ättiksyra 5 %

Publicerat 2019-07-02

Den medicintekniska produkten Ättiksyra APL 5 % finns inte att tillgå. Ett möjligt alternativ är en allmän laboratorieprodukt, Ättiksyra 5 % från Histolab. Ättiksyra används bland annat för att utreda premaligna cervikala förändringar.

Nyfött barn på en filt.

Ättiksyra APL 5 % finns inte längre att tillgå. Ett alternativ kan vara den allmänna laboratorieprodukten Ättiksyra 5 % från Histolab som kan beställas från Apoex Stockholm.

  • Ättiksyra 5% 100 ml, varunummer A13229, cirkapris 130 kr, beräknas finnas tillgänglig i början av augusti. 
  • Ättiksyra 5% 5 l, varunummer A13230, cirkapris 180 kr, finns tillgänglig.

Tillverkaren uppger att Ättiksyra 5 % Histolab 100 ml och 5 l har fem års hållbarhet och hållbarheten i öppnad förpackning är minst sex månader efter öppningsdatum vid förvaring i kylskåp.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Histolab. Ättiksyra 5 %. Säkerhetsdatablad Pdf, 373.3 kB.
  2. Histolab. Ättiksyra 5 %. Produktinformation Pdf, 69.6 kB.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad

På Janusinfo informerar vi om vissa allvarliga bristsituationer där inga självklara utbytesalternativ finns. Tillgången till föreslagna licens­alternativ kan variera. Uppdaterad information om bristsituationer finns på följande ställen:

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/restnoterade-vacciner/