Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på ceftazidim

Publicerat 2019-12-17

Uppdatering 2021-04-15: Fortum 0,5 g, 1 g och 2 g beräknas komma i mitten av juni.
Ceftazidime Sterimax har tillkommit som licensalternativ, se nedan.


Regionövergripande licens finns beviljad.

Ceftazidim för intravenöst bruk finns inte att tillgå. Ceftazidim väntas återkomma först i mars 2021.

Injektionsspruta.

Under pågående bristsituation hänvisas i första hand till licenspreparat, vilket kräver godkänd licens från Läkemedelsverket.

För andra behandlingsalternativ kontakta infektionskonsult vid behov.

Licensläkemedel

Preparatets namn: Ceftazidime Sterimax 1 g
Läkemedelsform: pulver till infusionsvätska
Läkemedelsstyrka: 1 000 mg, 10 flaskor
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Sterimax, Kanada
Varunummer A13415, ledtid en arbetsdag, cirkapris 2 200 kr.


Preparatets namn: Ceftazidime Sterimax 2 g
Läkemedelsform: pulver till infusionsvätska
Läkemedelsstyrka: 2 000 mg, 10 flaskor
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Sterimax, Kanada
Varunummer A13402, ledtid en arbetsdag, cirkapris 3 200 kr.

Licensläkemedel

Preparatets namn: Ceftazidim Dr. Eberth 500 mg
Läkemedelsform: pulver till infusionsvätska
Läkemedelsstyrka: 500 mg, 10 flaskor
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH, Tyskland
Ledtid cirka 20 arbetsdagar, cirkapris 1 400 kr.


Preparatets namn: Ceftazidim Dr. Eberth 1 g
Läkemedelsform: pulver till infusionsvätska
Läkemedelsstyrka: 1 000 mg
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH, Tyskland

5 flaskor, varunummer A13395. Ledtid 2–5 arbetsdagar, cirkapris 990 kr.
10 flaskor, varunummer 780607. Ledtid en arbetsdag, cirkapris 1 900 kr.


Preparatets namn: Ceftazidim Dr. Eberth 2 g
Läkemedelsform: pulver till infusionsvätska
Läkemedelsstyrka: 2 000 mg, 5 eller 10 flaskor
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH, Tyskland
10 flaskor, varunummer A13396. Ledtid 2–5 arbetsdagar, cirkapris 3 300 kr.
5 flaskor, varunummer 780605. Ledtid cirka 5–10 arbetsdagar, cirkapris 2 000 kr.
10 flaskor, varunummer 780606. Ledtid en arbetsdag, cirkapris 3 800 kr.


Licensläkemedel

Preparatets namn: Fortam Trockensub 1 g
Läkemedelsform: pulver till infusionsvätska
Läkemedelsstyrka: 1 000 mg, 1 flaska
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): GlaxoSmithKline AG, Schweiz
Ledtid 2–5 arbetsdagar, cirkapris 500 kr.


Preparatets namn: Fortam Trockensub 2 g
Läkemedelsform: pulver till infusionsvätska
Läkemedelsstyrka: 2 000 mg, 1 flaska
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): GlaxoSmithKline AG, Schweiz
Ledtid 2–5 arbetsdagar, cirkapris 600 kr.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för infektionssjukdomar

Senast ändrad

På Janusinfo informerar vi om vissa allvarliga bristsituationer där inga självklara utbytesalternativ finns. Tillgången till föreslagna licens­alternativ kan variera. Uppdaterad information om bristsituationer finns på följande ställen:

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/