Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på doxazosin

Publicerat 2019-05-08

Uppdatering 2019-06-24: Några olika depottabletter som innehåller doxazosin 4 mg finns nu att tillgå. Alfadil och Alfadil BPH i form av depottabletter beräknas komma i februari 2020.

Just nu finns inte Alfadil och Alfadil BPH som innehåller 4 mg eller 8 mg doxazosin att tillgå. Generika finns inte heller att tillgå, men Doxazosin Actavis 4 mg beräknas återkomma i mitten av juni. Alfadil och Alfadil BPH beräknas återkomma i slutet av augusti.

Väckarklocka som visar klockan halv tre på natten.

Doxazosin rekommenderas i Kloka listan.

Förslag till licensalternativ från Tyskland.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Doxazosin-ratiopharm
Läkemedelsform: retardtabletter
Läkemedelsstyrka: 4 mg, 30 stycken
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Ratiopharm GmbH
Ledtid 2–5 dagar, pris 305 kr.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Doxazosin-ratiopharm
Läkemedelsform: retardtabletter
Läkemedelsstyrka: 4 mg, 50 stycken
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Ratiopharm GmbH
Ledtid 2–5 dagar, pris 375 kr.

Alfadil är indicerat för behandling av essentiell hypertoni. Alfadil BPH är indicerat för behandling av kliniska symtom på benign prostatahyperplasi.

Elin Jerremalm

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/