Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på fentanyl injektionsvätska

Publicerat 2019-02-08

Uppdatering 2019-06-10 : Fentanyl B. Braun 50 mikrog/ml injektionsvätska, 5x2 ml respektive 5x10 ml finns att tillgå.

Fentanyl B. Braun 50 mikrog/ml injektionsvätska, 2 ml, finns inte att tillgå. Leverans beräknas i början av juni. Viss mängd av Fentanyl B. Braun 50 mikrog/ml injektionsvätska,10 ml, finns att tillgå.

Många sprutor i en hög.

Fentanyl B. Braun 2 ml finns inte att tillgå och beräknas återkomma i början av juni. Fentanyl B. Braun 50 mikrog/ml injektionsvätska,10 ml, finns att beställa, men räcker bara till och med mars och sedan återkommer den också i början av juni.

Leptanal 50 mikrog/ml fentanyl injektionsvätska, 2 ml, finns inte att tillgå. Leptanal 50 mikrog/ml fentanyl injektionsvätska, 10 ml, finns inte just nu men beräknas komma vecka 10.

Expertrådet föreslår användning av andra opiater för anestesi enligt lokala rutiner, till exempel alfentanil eller remifentanil intravenöst peroperativt. För spinal eller epidural kan sufentanil användas istället för fentanyl.

Fentanyl används som analgetikum vid kirurgiska och diagnostiska ingrepp.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för anestetika, vätsketerapi och nutrition

Källa

  1. B. Braun. Restsituation Fentanyl, 50mkg/ml 10x2ml, 059424, injektionsvätska. Informationsbrev 2019-02-08

Senast ändrad 2019-06-13

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/