Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på intravenöst vankomycin

Publicerat 2019-05-30

Uppdatering 2019-06-12: Vancomycin Orion, 1 000 mg, finns nu att tillgå.

Infusionsnål

Inom kort befaras intravenöst vankomycin bli restnoterat, i första hand ett par veckor, men det är osäkert hur länge bristsituationen kvarstår. Tänkbara behandlingsalternativ är teikoplanin, linezolid och vissa andra antibiotika, men detta får bedömas i varje enskilt fall i samråd med infektionsläkare.

Alternativ på licens enligt nedan:

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Vancocin
Läkemedelsform: iv, 1 ampull
Läkemedelsstyrka: 500 mg
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Teva Pharma AG
Ledtid 2–4 dagar, cirkapris 485 kr.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Vancocin
Läkemedelsform: iv, 1 ampull
Läkemedelsstyrka: 1 000 mg
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Teva Pharma AG
Ledtid 2–4 dagar, cirkapris 600 kr.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Vancomycin Lederle
Läkemedelsform: iv, 2x5 ampuller
Läkemedelsstyrka: 1 000 mg
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Riemser Pharma GmbH
Ledtid 3–5 dagar, cirkapris 3 500 kr.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för infektionssjudomar

Källa

  1. Teva. Produktinformation Vancocin
  2. Riemser Pharma. Produktinformation Vancomycin Lederle

Senast ändrad

På Janusinfo informerar vi om vissa allvarliga bristsituationer där inga självklara utbytesalternativ finns. Tillgången till föreslagna licens­alternativ kan variera. Uppdaterad information om bristsituationer finns på följande ställen:

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/