Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på kalium oral lösning

Publicerat 2019-08-26

Uppdatering 2019-09-23: Kajos oral lösning finns att tillgå. 

Kajos, oral lösning, som innehåller kaliumcitrat finns inte att tillgå och det är svårt att få tag på produkten via licens. APL tillverkar en alternativ produkt på beställning.

Medicinflaska

Kajos, oral lösning, som innehåller kaliumcitrat är restnoterad.

APL kan tillverka följande alternativ på beställning: Kaliumcitrat APL oral lösning 100 mg/ml utan socker. Leveranstid cirka fem arbetsdagar. Vid akuta behov kan det gå snabbare, men då tillkommer en extra kostnad.

Kajos oral lösning innehåller 0,85 mmol kalium per ml, extemporeprodukten Kaliumcitrat APL innehåller 0,93 mmol kalium per ml.

Kajos beräknas åter vara tillgänglig för leverans i slutet av september.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hjärt- och kärlsjukdomar

Senast ändrad

På Janusinfo informerar vi om vissa allvarliga bristsituationer där inga självklara utbytesalternativ finns. Tillgången till föreslagna licens­alternativ kan variera. Uppdaterad information om bristsituationer finns på följande ställen:

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/