Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på klindamycin-mixtur

Publicerat 2019-12-02

Uppdatering 2020-03-04: Svenska förpackningar av Dalacin mixtur finns att tillgå.

Inom kort kommer det inte gå att få tag i mixtur med klindamycin, Dalacin. De samlade lagren ute på apoteken räcker i en till två månader. Produkten beräknas komma tillbaka i april 2020.

Många sprutor i en hög.

Inom kort kommer Dalacin-mixtur som innehåller klindamycin att bli restnoterad. Det är den enda klindamycin-innehållande mixturen som tillhandahålls i Sverige. Produkten beräknas komma tillbaka i april 2020.

Bristen kommer särskilt att innebära problem när det gäller behandling av barn och gamla med penicillinallergi. Försök utreda om patienten har en äkta penicillinallergi eller om penicillin eller andra betalaktamantibiotika ändå kan ges. Läs mer om detta: Penicillinallergi och andra reaktioner

När läkemedelsbrist tvingar fram en alternativ behandling är det extra viktigt med mikrobiologisk diagnostik och att komma ihåg att ange vilket antibiotikum som valts på remissen till det mikrobiologiska laboratoriet.

I första hand rekommenderar Expertgruppen för infektionssjukdomar kapslar som innehåller klindamycin som ersättning, men om detta inte är möjligt föreslås nedanstående:

  • Recidiv av streptokocktonsillit – i första hand cefadroxil (mixturen också restnoterad för närvarande!) eller om det inte är möjligt mixtur med trimetoprim-sulfametoxazol.
  • Penicillinallergi vid streptokocktonsillit, sårinfektioner inklusive infekterade arteriella eller venösa bensår samt erysipelas – mixtur med trimetoprim-sulfametoxazol.

Trimetoprim-sulfametoxazol har oftast god effekt på S. aureus och betahemolytiska streptokocker. Kontakta infektionskonsult vid behov.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för infektionssjukdomar

Källa

  1. Läkemedelsverket. Beslut om expediering av recept på läkemedel som innehåller klindamycin. Beslut 2019-12-13

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/