Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på klomipramin

Publicerat 2019-05-03

Uppdatering 2019-07-05: Anafranil 25 mg finns att tillgå. Anafranil10 mg beräknas återkomma nästa vecka.

Just nu finns inte klomipramin-tabletter att tillgå. Anafranil 10 mg beräknas återkomma i slutet av juni, Anafranil 25 mg i slutet på maj och Klomipramin Mylan i augusti.

Väckarklocka som visar klockan halv tre på natten.

Klomipramin rekommenderas i Kloka listan inom specialiserad vård.

Förslag till licensalternativ från Tyskland.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Anafranil
Läkemedelsform: tabletter
Läkemedelsstyrka: 10 mg,100 stycken
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): RIEMSER Pharma GmbH

Ledtid 5–10 dagar, pris 150 kr.

Uppgifter för licensansökan

Preparatets namn: Anafranil
Läkemedelsform: tabletter
Läkemedelsstyrka: 25 mg,100 stycken
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): RIEMSER Pharma GmbH

Ledtid 5–10 dagar, pris 160 kr.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Riemser pharma. Produktinformation Anafranil

Senast ändrad 2019-08-05

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/