Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på klomipramin

Publicerat 2019-05-03

Uppdatering 2019-07-05: Anafranil 25 mg finns att tillgå. Anafranil10 mg beräknas återkomma nästa vecka.

Just nu finns inte klomipramin-tabletter att tillgå. Anafranil 10 mg beräknas återkomma i slutet av juni, Anafranil 25 mg i slutet på maj och Klomipramin Mylan i augusti.

Väckarklocka som visar klockan halv tre på natten.

Klomipramin rekommenderas i Kloka listan inom specialiserad vård.

Förslag till licensalternativ från Tyskland.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Anafranil
Läkemedelsform: tabletter
Läkemedelsstyrka: 10 mg,100 stycken
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): RIEMSER Pharma GmbH

Ledtid 5–10 dagar, pris 150 kr.

Uppgifter för licensansökan

Preparatets namn: Anafranil
Läkemedelsform: tabletter
Läkemedelsstyrka: 25 mg,100 stycken
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): RIEMSER Pharma GmbH

Ledtid 5–10 dagar, pris 160 kr.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Riemser pharma. Produktinformation Anafranil

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/