Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Brist på kombinations­preparat med noretisteron och estradiol

Brist på kombinations­preparat med noretisteron och estradiol

Publicerat 2019-05-02

Uppdatering 2019-09-25: Femasekvens beräknas återkomma i maj 2020.

Kombinationspreparatet tablett Femasekvens innehållande noretisteron och 2 mg estradiol för cyklisk behandling av klimakteriesymtom och andra östrogenbristrelaterade symtom finns inte att tillgå. Leverans beräknas i början av juli.

Väckarklocka som visar klockan halv tre på natten.

Det saknas utbytbart läkemedel men tablett Divina plus är ett alternativ som också är ett kombinationspreparat för cyklisk behandling, men innehåller medroxyprogesteron och 2 mg estradiol.

Andra alternativ kan vara individuell kombination med östrogen och gestagen som till exempel peroralt östrogen eller östrogenplåster som kan kombineras med gestagen i tablettform eller som hormonspiral.

Ytterligare ett alternativ är förskrivning av sekvenspreparatet Novofem (noretisteron och estradiol 1 mg) i kombination med Femanest tablett 1 mg estradiol dagligen. Denna kombinationsbehandling ger samma dygnsdoser av estradiol och noretisteron som Femasekvens.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för obstetrik och gynekologi

Senast ändrad 2019-09-25

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/