Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på litium

Publicerat 2019-07-05

Uppdatering 2019-07-24: Lithionit finns nu att tillgå.

Just nu finns inte litium (Lithionit) att tillgå hos leverantören. Lithionit beräknas återkomma i mitten av augusti. Det finns ingen ersättningsprodukt på den svenska marknaden, varför ställningstagande till annan behandling behöver göras under denna period.

Injektionsspruta.

När apoteken sålt slut sina lager finns inget mer att tillgå. Förslag till alternativ är licens på Litarex depottablett 42 mg. Både Lithionit och Litarex innehåller 6 mmol litium men man bör observera att de är olika salter av litium. Litarex innehåller litiumcitrat till skillnad från Lithionit som innehåller litiumsulfat.

Dosförpackade läkemedel

Om patienten står på dosförpackade läkemedel bör ordinationen ses över omedelbart. Dosleverantören har för närvarande möjlighet att dispensera licensläkemedlen Litarex depottablett 42 mg och Litiumkarbonat 300 mg. Observera att även här måste licensmotivering skickas in till Läkemedelsverket via KLAS för att patienten ska kunna få något av dessa läkemedel i sina dospåsar.

När Lithionit depottablett åter finns tillgängligt på marknaden kommer inte ordinationen automatiskt återgå till detta preparat. Det är förskrivande läkares ansvar att vid behov återinsätta Lithionit.

Uppgifter för licensansökan

Preparatets namn: Litarex
Läkemedelsform: depottablett
Läkemedelsstyrka: 42 mg (6 mmol), 100 tabletter
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Actavis Group PTC, Island.
Varunummer 765478. Ledtid en dag, pris 380 kr.

Litium rekommenderas i Kloka listan inom specialiserad vård.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa

Källa

  1. Läkemedelsverket. Beslut om generell licens för litium. Nyhet 2019-07-11
  2. Produktinformation Litarex (på danska)
  3. Karo Pharma. Informationsbrev

Senast ändrad

På Janusinfo informerar vi om vissa allvarliga bristsituationer där inga självklara utbytesalternativ finns. Tillgången till föreslagna licens­alternativ kan variera. Uppdaterad information om bristsituationer finns på följande ställen:

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/