Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på magnesiumsulfat för infusion

Publicerat 2019-12-23

Uppdatering 2020-01-23: Addex-Magnesium finns åter att tillgå.

Inom kort kommer det inte gå att få tag på Addex-Magnesium. Produkten beräknas komma tillbaka i slutet av januari.

Extemporeberedd magnesiumsulfatlösning kan beställas från Apoteket produktion & laboratorier, APL. APL tillverkar regelbundet Magnesiumsulfat APL inj, 123 mg/ml (0,5 mmol/ml, pH 5–7), 35 ml.

Det finns också ett alternativt läkemedel på licens från Italien. Licenspreparatet kostar 195–225 kr för 5x10 ml ampuller, beroende på leverantör. Tillgängliga varunummer för Magnesio Solfato S.A.L.F. 2,5 g/10 ml är 773434, 765112 eller 827383.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Magnesio Solfato S.A.L.F. 2,5 g/10 ml
Läkemedelsform: koncentrat till infusion
Läkemedelsstyrka: 2,5 g/10 ml (motsvarande 1 mmol/ml)
Tillståndsinnehavare: S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico
Land: Italien

Addex-Magnesium används vid magnesiumbrist och pågående magnesiumförluster och som magnesiumtillsats vid vätsketerapi eller fullständig intravenös nutrition.

Ansvarig läkare får vid behov ta ställning till alternativ behandling.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Produktinformation licenspreparat Magnesio Solfato

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/