Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på metenamin

Publicerat 2019-01-30

Uppdatering 2019-10-09: Metenamin­innehållande läkemedel, Hiprex 1 g tabletter respektive Hiprex1 g dospåsar, finns att tillgå.

Just nu är det brist på metenamin, Hiprex, 1 g, 20 och 100 tabletter. Tabletterna ska återkomma i mitten av april.

Många sprutor i en hög.

Tabletter med metenamin, Hiprex, finns inte att tillgå på grund av produktionssvårigheter. Dospåse med metenamin, Hiprex, 1 g 100 stycken finns att tillgå. Tabletterna beräknas återkomma i mitten av april.

Behandling med metenamin rekommenderas inte generellt, men kan användas efter urologisk och gynekologisk kirurgi som korttidsterapi i stället för antibiotika.

Elin Jerremalm

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/