Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på opioidanestetika

Publicerat 2019-10-17

Uppdatering 2019-12-06: Sufenta (sufentanil) injektionsvätska, lösning 5 mikrogram/ml 5x2 ml respektive 50 mikrogram/ml 5x1 ml, finns att tillgå.

Sufenta (sufentanil) injektionsvätska, lösning 5 mikrogram/ml och 50 mikrogram/ml finns inte att tillgå på grund av leverantörsbyte. Leverans beräknas i andra halvan av november.

Många sprutor i en hög.

Bristen på sufentanil kan komma att drabba patienter med behov av epidural smärtlindring så som kvinnor i förlossningsarbete, postoperativa patienter och andra patientgrupper. Smärtlindring som är svår att ersätta med annan opiat är epidural till barnafödande kvinnor. I nuläget föreslås därför att sufentanil allokeras till förlossningsepiduraler på de sjukhus som har förlossningsverksamhet. Beslut om detta får ske lokalt hos vårdgivaren. Läkemedel ska inte överflyttas mellan olika vårdgivare. För postoperativ smärtlindring epiduralt rekommenderas lokalanestetika med eller utan tillsats av fentanyl enligt lokala rutiner. Postoperativt kan med fördel annan administreringsväg och annan opiat än sufentanil användas, också enligt lokala rutiner.

Det tar tid att ta in licensvara eftersom det krävs både import och exporttillstånd för narkotika. Nedan finns förslag på licensalternativ.

Uppgifter för licensansökan

Preparatets namn: Sufenta
Läkemedelsform: injektion, 5x2 ml
Läkemedelsstyrka: 5 mikrog/ml
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Janssen-Cilag AG, Schweiz
Ledtid 2–3 veckor, cirkapris 625 kr, varunummer A13318.


Preparatets namn: Sufenta forte
Läkemedelsform: injektion, 5x1 ml
Läkemedelsstyrka: 50 mikrog/ml
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Janssen-Cilag AG, Schweiz
Ledtid 2–3 veckor, cirkapris 1 015 kr, varunummer A13317.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för perioperativ vård och intensivvård

Senast ändrad 2020-02-25

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/