Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på spårämneskoncentrat

Publicerat 2019-12-16

Uppdatering 2020-01-15: Addaven finns åter att tillgå.

Inom kort kommer det att uppstå en bristsituation på Addaven spårämneskoncentrat 20x10 ml. Leverans beräknas i början/mitten av januari.

Spårämnen ges ofta vid parenteral nutrition som en tillsats tillsammans med vitaminer. Syftet är att täcka basala eller måttligt förhöjda behov. I samband med restnotering av Addaven rekommenderas istället Nutryelt till vuxna respektive Peditrace eller Junyelt till barn.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för perioperativ vård och intensivvård

Senast ändrad 2020-02-25

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/