Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på tabletter med vitamin D

Publicerat 2019-04-09

Uppdatering 2019-06-24: Divisun 2 000 IE tablett, finns att tillgå.

Divisun som innehåller 2 000 IE vitamin D finns inte att tillgå och återkommer i mitten av maj. Använd vitamin D i annan styrka.

Solen skiner.

Företaget har meddelat att Divisun som innehåller 2 000 IE vitamin D inte finns att tillgå och återkommer i mitten av maj.

Enligt Kloka listan rekommenderas:

Rekommendation vitamin D i Kloka listan.

Benferol-kapseln måste sväljas hel, så vid sväljsvårigheter rekommenderas krossbar tablett Divisun 800 IE istället.

Elin Jerremalm

Senast ändrad

Gå till

Kloka listan

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/