Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Brist på vissa förpackningar med dalteparin

Brist på vissa förpackningar med dalteparin

Publicerat 2019-01-21

Uppdatering 2019-11-11: Fragmin (dalteparin) 2 500 IE i tvåpack sprutor respektive i tiopack sprutor, finns att tillgå.
Fragmin 5 000 IE i tvåpack sprutor, fempack sprutor och tiopack sprutor, finns att tillgå.

För närvarande är det brist på två-pack sprutor av Fragmin (dalteparin) i styrkorna 2 500 IE respektive 5 000 IE.

Ett alternativ är att förskriva en större förpackningsstorlek). Ett annat alternativ är att förskriva Innohep (tinzaparin) 3 500 IE respektive 4 500 IE.

Bristsituationen uppges bero på tekniska problem.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för plasma och vissa antitrombotiska läkemedel

Senast ändrad 2019-11-11

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/