Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Brist på vissa förpackningar med dalteparin

Brist på vissa förpackningar med dalteparin

Publicerat 2019-01-21

Uppdatering 2019-11-11: Fragmin (dalteparin) 2 500 IE i tvåpack sprutor respektive i tiopack sprutor, finns att tillgå.
Fragmin 5 000 IE i tvåpack sprutor, fempack sprutor och tiopack sprutor, finns att tillgå.

För närvarande är det brist på två-pack sprutor av Fragmin (dalteparin) i styrkorna 2 500 IE respektive 5 000 IE.

Ett alternativ är att förskriva en större förpackningsstorlek). Ett annat alternativ är att förskriva Innohep (tinzaparin) 3 500 IE respektive 4 500 IE.

Bristsituationen uppges bero på tekniska problem.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för plasma och vissa antitrombotiska läkemedel

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/