Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Brist på vissa förpackningar med dalteparin

Brist på vissa förpackningar med dalteparin

Publicerat 2019-01-21

Uppdatering 2019-01-28: Fragmin (dalteparin) i styrkorna 2 500 IE respektive      5 000 IE i två-pack sprutor,  beräknas komma vecka 29. Tio-pack finns tillgängliga.

För närvarande är det brist på två-pack sprutor av Fragmin (dalteparin) i styrkorna 2 500 IE respektive 5 000 IE. Tio-pack finns tillgängliga.

Beräknad leveranstid syns i tabellen nedan. Ett alternativ är att förskriva en större förpackningsstorlek (varunummer 420471 Fragmin 2 500 IE spruta 10x0,2 ml och 420497 Fragmin 5 000 IE spruta 10x0,2 ml). Ett annat alternativ är att förskriva Innohep (tinzaparin) 3 500 IE respektive 4 500 IE.

Varu­nummer

Artikelbenämning

Förväntad leverans

379503

Fragmin 2 500 IE spruta 2x0,2 ml

vecka 16

379495

Fragmin 5 000 IE spruta 2x0,2 ml

vecka 15

001029

Fragmin 5 000 IE spruta 25x0,2 ml

vecka 04

395947

Fragmin 5 000 IE spruta 100x0,2 ml

vecka 06

482149

Fragmin 5 000 IE 0,2 mlx5 st

vecka 05

395939

Fragmin 2 500 IE spruta 100x0,2 ml

vecka 15

Bristsituationen uppges bero på tekniska problem.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för plasma och vissa antitrombotiska läkemedel

Uppdaterad: 2019-01-28

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/