Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på vitamin K för injektion

Publicerat 2019-06-20

Uppdatering 2019-10-04: Svenska förpackningar med Konakion Novum (fytomenadion) 10 mg/ml injektionsvätska, finns att tillgå.

På grund av tillverkningsproblem finns inte fytomenadion (Konakion Novum) som används vid blödningar, som profylax till nyfödda, samt för att sänka PK(INR) hos patienter med Warfarinbehandling eller leversjukdom, att tillgå. Konakion Novum väntas återkomma i mitten av augusti.

Injektionsspruta.

Möjliga alternativ till Konakion Novum 10 mg/ml fytomenadion injektionsvätska listas nedan.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Konakion MM
Läkemedelsform: injektion
Läkemedelsstyrka: 10 mg/ml, 10x1 ml
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Cheplapharm arzneimittel GmbH, Tyskland
Varunummer A13222. Ledtid 5–10 dagar, cirkapris 410 kr.


Konakion MM är rekommenderat för oralt eller intravenöst bruk.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Menadion
Läkemedelsform: tabletter
Läkemedelsstyrka: 10 mg, 50 stycken
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Meda AS, Danmark
Varunummer 818723. Finns på lager, cirkapris 355 kr.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Ka-Vit
Läkemedelsform: orala droppar
Läkemedelsstyrka: 20 mg/ml, 10 ml
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Infectopharm arzneimittel und consilium GmbH
Varunummer 750993. Finns på lager, cirkapris 375 kr.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för plasma och vissa antitrombotiska läkemedel

Senast ändrad

På Janusinfo informerar vi om vissa allvarliga bristsituationer där inga självklara utbytesalternativ finns. Tillgången till föreslagna licens­alternativ kan variera. Uppdaterad information om bristsituationer finns på följande ställen:

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/