Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Brist på zopiklon i små förpackningar

Brist på zopiklon i små förpackningar

Publicerat 2019-01-24

Uppdatering 2019-10-07: Nu finns vissa förpackningar av zopiklon­innehållande läkemedel (Imovane, Zopiklon ...) i styrkorna 5 mg respektive 7,5 mg. 

Det är brist på små förpackningar, 10 och 30 stycken, av zopiklon­innehållande läkemedel (Imovane, Zopiklon ...). Bristen beräknas vara åtgärdad i mars/april.

Väckarklocka som visar klockan halv tre på natten.

Med anledning av nuvarande bristsituationen rekommenderar Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för psykiatriska sjukdomar följande:

  1. Överväg om patienten kan klara sig utan sömnläkemedel.
  2. Överväg förskrivning av Melatonin AGB tabletter 4 mg, finns dock endast förpackningar med 100 stycken. (Produktresumé)
  3. Köp in större förpackningar till vårdenheten och dela till patienter där det är motiverat med en kortare periods behandling.
  4. För patienter med långvarig behandling sedan lång tid kan förpackningar på 100 tabletter förskrivas istället.

Läkemedel med propiomazin, prometazin och zolpidem finns i mindre förpackning.

Läs det Kloka rådet: Vid sömnstörningar: Välj sömnhygieniska insatser och KBT före läkemedel. Utred bakomliggande orsak

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för psykiatriska sjukdomar

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/