Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dålig effekt av paracetamol vid artros bekräftas

Man med knäartros

Publicerat 2019-03-26

Paracetamol har marginell effekt på smärta och funktion vid knä- och höftartros enligt en systematisk översikt. Risken för biverkningar är jämförbar med placebo.

Paracetamol rekommenderas ofta vid knä- och höftartros trots att studier på senare år har visat att det är ineffektivt vid artros. I översikten ingår tio randomiserade studier omfattande drygt 3 500 patienter med artros i knä eller höft. Dosen varierade mellan 1,95–4 gram per dag och patienterna följdes under varierande tid, upp till tre månader.

Vid uppföljning sågs ingen större skillnad i klinisk förbättring av smärtan eller den fysiska funktionen. Med placebo minskade smärtan i medeltal med 23 poäng (skala 0–100), jämfört med 26 poäng för paracetamol. Den fysiska funktionen förbättrades mycket lite med paracetamol, jämfört med placebo (15 mot 12 poäng, skala 0–100). Subgruppsanalyser pekade på att det inte var någon skillnad på effekt och funktion vid olika doser av paracetamol.

Frekvensen av biverkningar var ungefär likvärdig mellan paracetamol och placebo, risk ratio (RR) 1,01. I båda grupperna rapporterade 33 av 100 personer biverkningar i upp till 12–24 veckor. Inte heller för allvarliga biverkningar sågs någon större skillnad. En procent fler av de behandlade med paracetamol rapporterade allvarliga biverkningar jämfört med placebo, vilket också var resultatet för dem som avslutade behandlingen på grund av biverkningar.

Det var 5 procent fler av dem som fått paracetamol som hade någon påverkan på levern vid leverfunktionstestning än av placebo, men den kliniska betydelsen av detta var osäker. Enligt författarna är det svårt att dra några direkta slutsatser gällande allvarliga biverkningar eller påverkan på levern av paracetamol då det var väldigt få händelser i studierna.

Ingen av studierna hade utvärderat effekten på livskvalitet.

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer från 2012 har långvarig, regelbunden, handledd konditions- styrke- och funktionsträning bättre effekt än paracetamol vid knä- och höftartros.

Susanne Elfving

Källa

  1. Leopoldino AO, Machado GC, Ferreira PH, Pinheiro MB, Day R, McLachlan AJ et al. Paracetamol versus placebo for knee and hip osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Feb 25;2:CD013273. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad