Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Diklofenak receptbeläggs

Publicerat 2019-11-05

På grund av riskerna med hjärtkärlbiverkningar av diklofenak, även vid lägre doser och kortare behandlingstid, har Läkemedelsverket beslutat att tabletter och kapslar med diklofenak ska receptbeläggas från och med den 1 juni 2020.

Två läkemedelsförpackningar.

Diklofenak har visats öka risken för förmaksflimmer, ischemisk stroke, hjärtsvikt, hjärtinfarkt och död på grund av kardiovaskulär sjukdom, för män och kvinnor i alla åldrar och även vid låga doser.

Patienter med allvarlig hjärt-kärlsjukdom, cirkulationsproblem eller som tidigare haft hjärtattack eller stroke ska inte använda diklofenak. Patienter med andra riskfaktorer, som högt blodtryck, förhöjda kolesterolvärden, diabetes eller rökning, ska endast använda diklofenak efter noggrant övervägande.

År 2012 utgick diklofenak från Kloka listan på grund av hjärt-kärlbiverkningar och flera andra landsting har tagit bort diklofenak från rekommendationslistor på grund av biverkningsrisken, men också av miljöskäl. 

Diklofenak för lokal behandling på huden får fortsatt säljas receptfritt. De regelverk som styr receptfrihet tar ingen hänsyn till substansens eventuella miljörisker.

Läs mer om diklofenak i databasen Läkemedel och miljö.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Läkemedelsverket. Tabletter och kapslar med diklofenak blir receptbelagda. Nyhet 2019-11-04

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad