Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ersättning till silvernitratstickor

Publicerat 2019-06-25

Uppdatering 2019-11-21: Nu finns Silverin silvernitratstickor även med 75 % silvernitrat:
Varunummer A13341 Silverin 75 % 115 mm, 100 stycken.
Varunummer A13342 Silverin 75 % 200 mm, 100 stycken.
Pris 1 170 kr. Se även uppdaterad bruksanvisning nedan.

Silvernitratstickor från Grafco finns inte längre att tillgå. Som möjliga alternativ finns ett licenspreparat, Avoca caustic applicator 75 %, eller en medicinteknisk produkt, Silverin 50 %.

Nyfött barn på en filt.

Sedan en tid finns inte den medicintekniska produkten Silvernitratstickor från Grafco [1,2] som innehåller 75 % silvernitrat och 25 % kaliumnitrat att beställa. Sivernitratstickor används bland annat vid behandling av navelgranulom på spädbarn.

Ett alternativ kan vara den medicintekniska produkten Silverin sticks 50 % från Rösch & Handel [3,4] som innehåller 50 % silvernitrat och 50 % kaliumnitrat. De kan beställas från Apoex Stockholm, varunummer A13220 (100 stycken, 115 mm) eller A13221 (100 stycken, 200 mm), ledtid 2 dagar, cirkapris 1 170 kr.

En medicinteknisk produkt som CE-märkts enligt gällande krav får säljas i hela EU/EES. Det är tillverkaren som är ansvarig för att en medicinteknisk produkt uppfyller kraven. Användning av medicintekniska produkter inom vården hamnar under Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:1.

Ett annat alternativ är ett licensläkemedel, Avoca caustic applicator 75 % [5].

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Avoca caustic applicator
Läkemedelsform: 100 stickor
Läkemedelsstyrka: 75 % silvernitrat, 25 % kaliumnitrat
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Bray Group Limited, Storbritanien
Ledtid 1–2 dagar, cirkapris 700 kr, varunummer P00028.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Grafco. Sivernitratstickor 75 %. Säkerhetsdatablad Pdf, 144.6 kB.
  2. Grafco. Sivernitratstickor 75 %. Behandlingsinformation Pdf, 70.8 kB.
  3. Rösch & Handel. Silverin 50 % och 75 %. Bipacksedel Pdf, 621.2 kB.
  4. Rösch & Handel. Silverin 50 %. Intyg om användningsområde Pdf, 250.4 kB.
  5. Rösch & Handel. Silverin 50 % och 75 %. Bilder på produkten Pdf, 257.6 kB.
  6. Bray group limited. Avoca caustic applicator 75 %. Produktinformation Pdf, 32 kB.
  7. Bray group limited. Avoca caustic applicator 75 %. Bild på produkt

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad