Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

E-verifikation stoppar förfalskade läkemedels­förpackningar

Publicerat 2019-02-07

På lördag den 9 februari startar systemet för att verifiera att läkemedelsförpackningar är äkta när de når patienten.

Systemet med e-verifikation för läkemedel.

Enligt det europeiska direktivet om förfalskade läkemedel ska det finnas ett unikt identitetsbegrepp kombinerat med säkerhetsförsegling på alla receptbelagda läkemedelsförpackningar. Identiteten på varje förpackning lagras i en databas så att verifikation av varje förpackning kan göras innan läkemedlet lämnas ut till patienten. Det görs för att vara säker på att förpackningen innehåller äkta läkemedel.

Alla apotek och läkemedelsdistributörer måste vara anslutna till systemet. På apotek måste slutkollen, avaktiveringen, utföras innan patienten får läkemedelsförpackningen. Vårdgivare kan ha avtal med distributör eller sjukhusapotek som utför avaktiveringen.

Om det finns risk att läkemedelsförpackningen är förfalskad larmar systemet när förpackningen kontrolleras mot databasen. Eftersom systemet är nytt och all data inte blivit uppladdad till databasen än mjukstartar systemet under de första åtta veckorna. Larm som orsakas av att data inte är uppladdad eller att uppladdad data är inkorrekt anses inte vara indikation på potentiella förfalskningar under de första åtta veckorna. Denna mjukstart ska säkerställa att inkörningsproblem inte ger en läkemedelsbrist. Alla övriga varningar och larm ska utredas och hanteras enligt gällande rekommendation.

Det nya systemet kommer att kunna säkerställa integritet i parallellhandel och längre fram i tiden bli ett effektivt hjälpmedel vid indragning av läkemedel. Systemet kan inte kontrollera läkemedel som förs in illegalt i landet.

Den som handlar läkemedel från ett internetapotek måste säkerställa att det är ett godkänt apotek. Här finns information om godkända apotek

e-Verifikation i Sverige, e-VIS, är den icke kommersiella förening som driver verifikationssystemet i Sverige. Medlemmar i föreningen är Läkemedelsindustriföreningen, Föreningen för generiska läkemedel och biosimilarer, Läkemedelshandlarna och Läkemedelsdistributörsföreningen.

Elin Jerremalm

Källa

  1. e-verifikation i Sverige, e-VIS
  2. e-verifikation i Sverige. e-VIS rekommendation för en pragmatisk ”Soft Launch Approach” för Sverige
  3. Läkemedelsverket. Nytt EU-regelverk ger ökad spårbarhet för läkemedel. Nyhet 2019-02-07

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad