Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Evidens: Fler har behov av rehab efter cancer

Evidens: Fler har behov av rehab efter cancer

Publicerat 2019-09-02
Maria Hellbom med dr, leg psykolog och verksamhetschef Centrum för cancerrehabilitering, SLSO

Senast ändrad 2019-09-23