Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Färre fall av TBE förra året

Publicerat 2019-11-04

Under 2018 rapporterades 385 fall av TBE i Sverige, varav 118 fall rapporterades i Region Stockholm.

Veronica Woxén föreläste om TBE vid kvällsseminariet om vacciner. Foto: Elin Jerremalm.

Veronica Woxén föreläste vid kvällsseminariet om vaccination. Foto: Elin Jerremalm.

– Förra året rapporterades färre fall av TBE än rekordåret 2017, då vi i regionen hade 150 fall. Den varma och torra sommaren 2018 påverkade troligen fästingarna och vi kunde se att patienterna insjuknande senare på året, med en topp i september istället för juli–augusti som normalt, sa Veronica Woxén, smittskyddssjuksköterska vid Smittskydd Stockholm och ledamot i expertgruppen för vaccinationer när hon föreläste under Region Stockholms läkemedelskommittés kvällsseminarium Nytt på vaccinationsfronten.

Det är vanligare att män smittas än kvinnor. Av de 118 smittade var 75 män och 43 kvinnor. Glädjande var att det endast var sex barn under 18 år som insjuknande under 2018, samtliga var ovaccinerade.

Smittskydd Stockholm bevakar smittspridning av TBE i regionen och undersöker antalet fall av vaccinationsgenombrott. Förra året var det sex fall av vaccinationsgenombrott där patienten hade genomgått grundvaccination och fått boosterdoser helt enligt schema.

En enkätundersökning hos de som smittats visade att endast knappt hälften (47 procent) av de svarande (96 personer) kände till sitt fästingbett. Enkäten skickades ut minst en månad efter insjuknande och 77 procent angav att de hade blivit inlagda på sjukhus på grund av sin TBE. Endast 30 procent kände sig helt återställda efter sin infektion vid svarstillfället.

Vaccination mot TBE rekommenderas till:

  • Barn och vuxna som vistas i naturen i länet. Fästingar trivs i gräs och skog där det är lite fuktigt.
  • Resenärer som kommer att vistas i skog och mark på Åland, i Baltikum eller i särskilda riskområden i Centraleuropa eller Östeuropa.
Vaccinationsschema för TBE.

Personer som fyllt 50 år samt personer med nedsatt immunförsvar rekommenderas en extra dos två månader efter dos två för att förbättra vaccinationsskyddet.

TBE - Vaccinationsschema för äldre.

Siobhan Wallhuss
apotekare på Läkemedelenheten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer

Källa

  1. Vårdgivarguiden. Smittskydd Stockholm. TBE (fästingburen hjärninflammation)

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad