Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fel på adrenalinpenna

Publicerat 2019-12-13

Det kan behövas större kraft än normalt för att Emerade-pennan ska aktiveras och adrenalin injiceras i låret.

Injektion i låret med en adrenalinpenna.

Om Emerade adrenalinpenna inte aktiveras vid första försöket ska ett nytt försök göras genom att pressa pennan med större kraft mot injektionsstället. Det kan finnas en risk att vissa pennor inte aktiveras även efter försök med högre aktiveringskraft. Patienten bör alltid bära med sig två adrenalinpennor.

Ett konstruktionsfel som innebär att två komponenter i pennan kan haka i varandra och försvåra aktiveringsprocessen verkar vara orsaken till att adrenalinpennan i vissa fall inte fungerar. Läkemedelsverket råder de som har injektionspennan att kontakta läkare för att byta till annan adrenalinpenna. Just nu finns adrenalinpennan Jext att tillgå, men det är bristande tillgång till Epipen.

Emerade med korrigerat konstruktionsfel beräknas komma före sommaren 2020.

Emerade 150/300/500 mikrogram adrenalin är godkänd för behandling av svåra akuta allergiska reaktioner (anafylaxi).

Elin Jerremalm

Källa

  1. Läkemedelsverket. En felaktig komponent i Emerade injektionspenna med adrenalin kan påverka funktionen. Nyhet 2019-11-28
  2. Läkemedelsverket. Till användare av Emerade injektionspenna med adrenalinlösning: Större kraft kan behövas för aktivering av pennan. Nyhet 2019-10-14

Senast ändrad 2019-12-13