Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fem dygns behandling räckte vid halsfluss

Publicerat 2019-10-07

Penicillin V fyra gånger om dagen i fem dygn gav likvärdig effekt som den vanligtvis rekommenderade behandlingen tre gånger om dagen i tio dygn vid faryngotonsillit orsakad av grupp A-streptokocker.

Man som har ont i halsen

Folkhälsomyndigheten har i samarbete med forskare från primärvården gjort en studie för att undersöka om fem dygns penicillinkur mot halsfluss ger likvärdigt resultat som den vanligtvis rekommenderade behandlingen i tio dygn.

Slutsatser:

  • Fem dygns behandling med penicillin V fyra gånger dagligen (800 mg x 4) var likvärdig (non-inferior) med tio dygns behandling tre gånger dagligen (1 000 mg x 3) avseende klinisk utläkning.
  • Ingen skillnad sågs mellan grupperna i antal recidiv respektive komplikationer.
  • Studien visar att fem dygns behandling med penicillin V kan vara ett alternativ till den vanligtvis rekommenderade behandlingen i tio dygn vid faryngotonsillit orsakad av GAS.

Här finns ett presentationsblad om studien från Folkhälomyndigheten Pdf, 318 kB.

Här finns en Power point-presentation om studien från Folkhälsomyndigheten Powerpoint, 5.9 MB.

Resultatet av studien får sättas i relation till tidigare kunskap. Läkemedelsverket avgör om det är aktuellt att revidera gällande behandlingsrekommendationer.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Skoog Ståhlgren G, Tyrstrup M, Edlund C, Giske CG, Mölstad S, Norman C et al. Penicillin V four times daily for five days versus three times daily for 10 days in patients with pharyngotonsillitis caused by group A streptococci: randomised controlled, open label, non-inferiority study. BMJ. 2019 Oct 4;367:l5337

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad