Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fler får läkemedel mot diabetes men mindre antibiotika förskrivs

Publicerat 2019-04-08

Under 2018 hämtade knappt en halv miljon patienter någon gång ut ett läkemedel mot diabetes, vilket är en ökning med cirka 56 procent sedan år 2006. Antibiotikaförskrivningen har däremot minskat med cirka 30 procent, enligt Statistik om läkemedel 2018 från Socialstyrelsen. 

Kvinna som tar en tablett

Antalet patienter som hämtar ut läkemedel mot diabetes typ 2 ökar. Under senare år är det framförallt DPP-4-hämmarna och biguanidderivat (metformin) som har ökat. Samtidigt har förskrivningen av sulfonylureaföreningar minskat. Totalt hämtade cirka 500 000 patienter ut diabetesläkemedel någon gång under 2018 jämfört med ungefär 320 000 år 2006. För patienter över 65 år är det fler män än kvinnor som hämtar ut diabetesläkemedel.

Antibiotikaförskrivningen fortsätter att minska, framförallt när det gäller grupperna tetracykliner och betalaktamaskänsliga penicilliner. Det var 174 patienter per 1 000 invånare som någon gång under 2018 hämtade ut antibiotika jämfört med 252 patienter per 1 000 invånare 2006. Det är fler kvinnor än män och det är mest barn och äldre som får antibiotika. Den största minskningen av antibiotikaförskrivningen har skett bland barn i åldern 0–9 år, där minskningen är cirka 44 procent sedan 2006.

Paracetamol toppar listan för de tjugo största läkemedelssubstanserna, både bland kvinnor och män, men det är vanligare bland kvinnor. Under 2018 hämtade 741 000 kvinnor ut paracetamol jämfört med 454 000 män. Både bland kvinnor och män var det en minskning med över 5 procent jämfört med 2017. Under 2018 drogs paracetamol tablett med modifierad frisättning 665 mg (Alvedon) tillbaka från marknaden, vilket kanske kan vara en bidragande orsak till minskningen.

Fler hämtar ut antidepressiva läkemedel

Fler får antidepressiva läkemedel och det hämtas framförallt ut av äldre patienter och är vanligare bland kvinnor än män. Under 2018 var det 206 kvinnor (65+) per 1 000 invånare som någon gång hämtade ut antidepressiva läkemedel (N06A) jämfört med 120 män (65+) per 1 000 invånare, en ökning med drygt 1 procent för kvinnor och knappt 3 procent för män jämfört med 2017. Den största ökningen av uthämtade recept på antidepressiva är bland barn. För andelen flickor i åldern 10–14 år som fått antidepressivt läkemedel har det skett en ökning med nästan 60 procent mellan 2014 och 2018 och för pojkar drygt 40 procent.

Användningen av sömnmedel och lugnande medel (N05C) har minskat med drygt 2 procent hos äldre 65+, båda könen, mellan 2017 till 2018 (kvinnor 242 per 1 000 invånare, män 145 per 1 000 invånare år 2018). I åldersgruppen
18–64 år är det dock oförändrat, (84 kvinnor per 1 000 invånare, 52 män
per 1 000 invånare).

Förskrivningen av mjukgörande medel har nästan fördubblats mellan 2015–2018 i åldersgruppen 0–4 år. Under 2018 var det 69 000 barn i den här åldersgruppen som hämtade ut mjukgörande medel. År 2016 blev läkemedel inom läkemedelsförmånen kostnadsfria för barn under 18 år vilket kan ha påverkat förskrivningen.

Användningen av receptbelagda läkemedel ökar generellt i befolkningen. Under år 2018 hämtade 6,7 miljoner personer ut minst ett läkemedel. Äldre hämtar ut flest läkemedel. Kvinnor hämtar ut mer läkemedel än män. Under 2018 hämtade 74 procent kvinnor ut minst ett läkemedel jämfört med 59 procent av männen.

Susanne Elfving

Källa

  1. Socialstyrelsen. Statistik om läkemedel 2018

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad