Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Fortsatt brist på adrenalin för injektion

Fortsatt brist på adrenalin för injektion

Publicerat 2019-02-04

Uppdatering 2019-08-27: Adrenalin Martindale Pharma 0,1 mg/ml injektionsvätska, finns att tillgå.  

Adrenalin Martindale Pharma 0,1 mg/ml injektionsvätska i ampuller finns inte att tillgå förrän i slutet av mars.

Adrenalin Martindale Pharma 0,1 mg/ml injektionsvätska i ampuller finns inte att tillgå förrän i slutet av mars.

Ett möjligt alternativ är Adrenalin Stragen 0,1 mg/ml injektionsvätska i förfylld spruta, varunummer 446688.


Efter beviljad licens finns också alternativet Adrenalin Bichsel från Schweiz, artikelnummer A13033. Ledtiden är 2–3 dagar och priset 895 kronor.

Samma produkt, Adrenalin Bichsel, kan också beställas på varunummer 777935 med ledtid 2–3 veckor och pris 320 kronor. Samma licens gäller.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Adrenalin Bichsel
Läkemedelsform: injektion
Läkemedelsstyrka: 0,1 mg/ml 10x10 ml ampuller
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG

Elin Jerremalm

Källa

  1. Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG. Produktinformation Adrenalin Bichsel (på tyska)

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/

Många sprutor i en hög.