Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kom ihåg mässling – sjukdom och vaccination

Publicerat 2019-10-21

Antalet fall av mässling ökar globalt. Världshälsoorganisationen WHO varnar för att mässling sprids i Europa med en oroväckande fart. Första halvåret 2019 anmäldes fler fall än under hela 2018. Under sommaren 2019 var det dessutom flera europeiska länder som förlorade sin status som mässlingsfria.

Maria Rotzén Östlund föreläste om mässling. Foto: Elin Jerremalm

Maria Rotzén Östlund föreläste om mässling. Foto: Elin Jerremalm.

– I Sverige hade vi ovanligt många fall under 2018, detta berodde framför allt på ett utbrott i Västra Götaland kring årsskiftet 2017–2018. Samtidigt är vi numera inte så många kliniskt aktiva här som har sett mässling, sa Maria Rotzén Östlund, biträdande smittskyddsläkare i Region Stockholm och ordförande för expertgruppen för vaccinationer när hon föreläste under Region Stockholms läkemedelskommittés kvällsseminarium Nytt på vaccinationsfronten.

Mässling är en mycket smittsam sjukdom med luftburen smitta. Inkubationstiden är vanligen tio–elva dagar, men kan i vissa fall vara upp till arton dagar. Första symtomen på sjukdomen är ofta torrhosta, snuva, feber, halsont och ibland även irritation i ögonen. Efter tre till fyra dagar uppstår de för sjukdomen typiska hudutslagen, vanligen med början i ansiktet eller bakom öronen. Patienten är smittsam ungefär från fyra dagar före till fyra dagar efter utslagsdebut. Eftersom de första symtomen är så diffusa kan korrekt diagnos vara en utmaning om patienten söker vård tidigt i sjukdomsförloppet. Genomgången sjukdom ger livslångt skydd.

Vid konstaterad mässling ska smittspårning ske. Smittskydd bör kontaktas då de kan hjälpa till att koordinera smittspårningen. En bedömning görs över vilka som kan ha kommit i kontakt med den mässlingsdrabbade. Särskilt fokus är individer födda på 60- och 70-talet då de oftare kan sakna mässlingsskydd. De som är födda före 1960 har vanligen haft mässling och de födda från 1981 har vanligen fått två doser MPR-vaccin (mässling, påssjuka, röda hund), vilket anses ge gott skydd mot sjukdom. Andra som saknar skydd är barn yngre än 18 månader samt de som avstått vaccin.

– Vi har en fantastisk barnhälsovård i Sverige som ger stor trygghet kring vaccinationer. Detta gör att vi är ett av fem länder i Europa med en vaccinationstäckning på över 95 procent för både första och andra dosen MPR. Det gör det svårare för sjukdomen att sprida sig här och vi har god flockimmunitet, sa Maria Rotzén Östlund.

I Region Stockholm anmäldes tio konstaterade fall av mässling under 2018. Fem av dessa fall ledde till större smittskyddsåtgärder då patienterna väntat i öppna väntrum eller sökt vård på flera vårdenheter, men i inget av fallen uppstod några sekundärfall. De drabbade patienterna hade smittats utomlands i Polen, Ukraina, Irak, Thailand, Kroatien och Indien.

Inför utlandsresa är det viktigt att se över skyddet. Vuxna, ovaccinerade patienter, ska vaccineras med två doser MPR med minst en månads mellanrum. Barn får normalt första dosen på barnavårdscentralen vid 18 månaders ålder, men ska familjen resa kan vaccination ibland ske så tidigt som vid 6 månaders ålder. Barn som vaccineras innan 12 månaders ålder behöver få en kompletterande dos efter 12 månaders ålder. Andra dosen MPR ges sedan enligt barnvaccinationsprogrammet i skolhälsovården i årskurs 1–2.

Siobhan Wallhuss
apotekare på Läkemedelsenheten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad