Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedels­import kan fortsätta efter Brexit

Publicerat 2019-09-02

Enligt Läkemedelsverket kommer Storbritannien kunna fortsätta med batchkontroll av läkemedel, även efter en avtalslös Brexit.

Apotekshyllor.

Läkemedelsverket arbetar med att kartlägga och förebygga eventuella störningar som kan uppstå i läkemedelsförsörjningen vid Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen.

EU-kommissionen gav i början av året gemensamma riktlinjer för att förebygga störningar i tillgången av läkemedel på grund av Brexit. Riktlinjerna ger de nationella myndigheterna möjlighet att vidta åtgärder så att oavbruten vård kan tryggas för patienterna. Därför finns det till exempel möjlighet att ansöka om tidsbegränsad dispens för att fortsätta med batchkontroll av läkemedel i Storbritannien när landet lämnar EU.

Den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA har bidragit mycket till läkemedelsarbetet i EU och därför har Brexit stor effekt för hela det regulatoriska samarbetet på läkemedelsområdet.

Även när det gäller medicintekniska produkter finns det risk för negativa effekter av Brexit.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Läkemedelsverket. Brexit och Läkemedelsverket
  2. Läkemedelsverket. Möjlighet till tidsbegränsad dispens att fortsätta med batchkontroll i Storbritannien efter landet har lämnat EU. Nyhet 2019-03-05

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad