Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Liten risk med ondansetron till gravida

Publicerat 2019-10-03

Läkemedelsmyndigheterna har i dagarna informerat om att ondansetron möjligen ökar risken för ansiktsspalter och avråder från behandling i tidig graviditet. Den eventuella riskökningen är dock liten, och betydligt mindre än de risker som ostillbara kräkningar under graviditeten utgör.

Myndigheternas information [1] bygger på två stora amerikanska registerstudier omfattande totalt 160 000 gravida som använt ondansetron i tidig graviditet. [2,3]. Den ena studien av Huybrechts et al visade en liten riskökning för läppgomspalt, medan den andra av Zambelli-Weiner et al, påvisade en något ökad risk för hjärtkärlmissbildning [3]. Den senare studien har dock metodologiska brister.

Riskökningen för läppgomspalt var liten i Huybrechts studie, totalt 3 extra fall per 10 000 gravida kvinnor som behandlas med ondansetron i tidig graviditet [3]. Samtidigt var resultaten betryggande, då denna stora studie inte visade någon överrisk för missbildningar generellt eller för hjärtkärlmissbildningar. Vår tidigare bedömning att risken med svårt illamående och stora kräkningar är mycket större för fostret än den eventuellt ökade risken för missbildning som ondansetron medför, kvarstår. Ondansetron är däremot inte rekommenderat läkemedel vid vanligt graviditetsillamående.

Redaktionen för Janusmed fosterpåverkan
Ulrika Nörby
Patrik Dreher Sköld
Birger Winbladh
Katarina Wide
Lisa Forsberg
Karin Källén

Källa

  1. Läkemedelsverket. Risk för missbildning vid användning av ondansetron under graviditetens första del. Nyhet 2019-09-27
  2. Huybrechts KF, Hernández-Díaz S, Straub L, Gray KJ, Zhu Y, Patorno E et al. Association of Maternal First-Trimester Ondansetron Use With Cardiac Malformations and Oral Clefts in Offspring. JAMA. 2018;320(23):2429-2437
  3. Zambelli-Weiner A, Via C, Yuen M, Weiner DJ, Kirby RS. First trimester ondansetron exposure and risk of structural birth defects. Reprod Toxicol. 2019;83:14-20

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad