Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metformin hjälpte patienter att behålla viktminskning

Publicerat 2019-05-22

Långtidsuppföljning av patienter i riskzonen för diabetes typ 2 som gått ner minst 5 procent i vikt efter ett års behandling med metformin eller placebo, alternativt intensiv livsstilsintervention visade att metformin gav störst bibehållen viktminskning.

Våg och måttband.

Resultaten kommer från en så kallad post hoc-analys av en randomiserad studie, Diabetes Prevention Program. Drygt 1 000 patienter, av totalt 3 200, i studien hade minst 5 procent viktnedgång under det första året. De följdes sedan i 15 år.

Viktminskningen år 6–15 var i medel:

  • för de som fått metformin 6,2 procent (95 procent konfidensintervall, 5,2 till 7,2 procent)
  • för de som fått livsstilsintervention 3,7 procent (3,1 till 4,4 procent)
  • för de som fått placebo 2,8 procent (1,3 till 4,4 procent).

Stor viktminskning under första året och högre ålder var associerat med bättre långsiktig viktminskning.

En nackdel med studien är att det som studeras är icke-randomiserade delar av de till originalstudien randomiserade grupperna.

– Det är välkänt att det är svårt att bibehålla vikten efter viktminskning. Även om detta är en efter-hands-analys och endast 137 patienter i riskzonen för diabetes ingick i metformingruppen, är resultaten positiva. Hos patienter med diabetes typ 2 finns sedan tidigare data som säger att metformin sänker vikten något eller är viktneutralt, säger Charlotte Höybye, docent, överläkare, ordförande i expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Apolzan JW, Venditti EM, Edelstein SL, Knowler WC, Dabelea D, Boyko EJ et al. Diabetes Prevention Program Research Group. Long-Term Weight Loss With Metformin or Lifestyle Intervention in the Diabetes Prevention Program Outcomes Study. Ann Intern Med. 2019 Apr 23
  2. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling för glukoskontroll vid typ 2-diabetes. Behandlingsrekommendation 2017

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad