Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mobilapp ger svar på om tabletter kan krossas

Publicerat 2019-05-20

Nu kan du ladda ner en app med information om huruvida tabletter kan krossas eller ges i sond. Appen är framtagen av Skånes universitetssjukhus.

Vårdpersonal som håller i mobil i sjukhusmiljö

Alla tabletter och kapslar kan inte delas eller krossas, till exempel på grund av sämre effekt eller risk för biverkningar i munhåla och svalg. För vårdpersonal är det ofta svårt att veta vilka tabletter och kapslar det gäller. Tidigare fanns broschyren Sväljes hela, som gavs ut av Apoteket AB, men sedan 2013 har den inte uppdaterats. På Fass.se finns delbarhetsinformation för många läkemedel men upplysning om ifall läkemedlet kan krossas saknas ofta.

Skånes universitetssjukhus har utvecklat en egen databas med samlad, uppdaterad och kvalitetssäkrad information om krossning. Den innehåller råd om hantering eller alternativa preparat i de fall information om krossning eller administrering i sond saknas. Databasen har byggts upp med hjälp av kontakter med tillverkare och andra universitetssjukhus, litteratursökningar och genom farmaceutiska tester och bedömningar, och den är fortfarande under uppbyggnad.

Ladda ned appen, Stöd vid läkemedelshantering, den kan laddas ner från Apple App Store eller Google Play. Informationen går också att nå via hemsidan, www.lakemedelshantering.se

Mobilappen innehåller även fler funktioner, men de är riktade till vårdpersonal inom Region Skåne, till exempel spädningsscheman för intravenösa antibiotika och utbyteslistor. Vissa av dessa funktioner kräver också inloggning via hemsidan.

Observera att om det finns en riktlinje för utbyte eller spädningsschema på din arbetsplats ska dessa följas och inte instruktioner i appen.

Susanne Elfving

Senast ändrad