Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ny försäkring gäller vid off label-förskrivning

Publicerat 2019-05-03

Alla Sveriges regioner har nu tecknat Landstingens ömsesidiga försäkringsbolags (Löf:s) nya försäkring för skador orsakade av läkemedelsanvändning utanför godkänd indikation, off label.

Färgglada tabletter

Löf:s nya försäkring gäller retroaktivt från den 1 januari 2019.

– Det är väldigt glädjande att vi nu har ett fullgott försäkringsskydd för de patienter som behandlas med ett off label-läkemedel. Det har under det senaste årets diskussioner framgått att det har varit otydligt och att det fanns ett glapp mellan de två försäkringar som reglerar läkemedelsskador, nämligen Läkemedelsförsäkringen och Patientförsäkringen. Det här är en mycket viktig fråga som berör många patienter med en välfungerande och effektiv off label-behandling och det är glädjande att det nu finns en trygghet med dessa behandlingar även ur ett försäkringsperspektiv, säger Gerd Lärfars, ordförande i Stockholms läns läkemedelskommitté.

Läkemedelsförsäkringen, som ägs av läkemedelsföretagen, prövar och ersätter vissa läkemedelsskador. I början av 2018 kom nya villkor för Läkemedelsförsäkringen som innebär att en eventuell skada inte prövas om det finns en generell rekommendation från myndighet eller sjukvård om att använda läkemedlet off label. Den nya Löf-försäkringen täcker nu även denna off label-användning.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag. Löf:s nya försäkring Pdf, 41.2 kB.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad