Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ögonsalva med aciklovir slutar tillverkas

Publicerat 2019-02-18

Uppdatering 2021-06-24: Nu finns en ny produkt, Xorox, aciklovir 30 mg/g ögonsalva. Ingår i läkemedelsförmånen.

Aciklovirsalva (Zovirax 3 %), som används vid epitelial herpesinfektion har slutat att tillverkas och något nytt godkänt alternativ finns ännu inte.

Öga.

I nuläget finns en mindre mängd Zovirax kvar på apoteken och därefter rekommenderas i första hand licensförskrivning av aciklovir eller ganciklovirsalva.

Förslag på licensalternativ:

Uppgifter för licensansökan aciklovir

Preparatets namn: Acivision ÖG, salva 4,5 g

Läkemedelsform: ögonsalva

Läkemedelsstyrka: 30 mg/g

Tillverkare/ombud: OmniVision GmbH, DE

Ledtid: 3–4 dagar, cirkapris: 420 kr (ApoEx Stockholm).

Uppgifter för licensansökan ganciklovir

Preparatets namn: Virgan 0,15%, ögongel 5 g

Läkemedelsform: ögongel

Läkemedelsstyrka: 0,15 %

Tillverkare/ombud: Laboratoires THEA

Ledtid: 1–2 dagar, cirkapris: 370 kr (ApoEx Stockholm).

Tidigt insatt behandling är ofta av vikt och om topikalt alternativ inte finns tillgängligt kan peroral behandling ges enligt nedan.

Doseringsschema för peroral behandling av herpes simplex keratit


Patienter med nedsatt njurfunktion ska behandlas med försiktighet, se Fass. Doseringsschema för barn under 35 kg har tagits fram i samråd med läkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus.


Vuxna samt barn >35 kg

Tablett Valaciklovir 500 mg x 2 i 10 dagar

alternativt
tablett Aciklovir 400 mg x 5 i 10 dagar.


Friska barn <35 kg
Aciklovir mixtur 15 mg/kg x 4 i 10 dagar (OBS doseras x 4 här).
Dock ej överstigande 800 mg 4 gånger dagligen.

Barn >18 månader som är sjuka eller har känd njursjukdom
Diskuteras med barnläkare.

Barn <18 månader
Diskuteras med barnläkare.

 

När samråd med barnläkare behövs kan läkare verksamma inom Region Stockholm kontakta barninfektionsjouren på Karolinska universitetssjukhuset via växeln:
08-517 700 00.

Processen med att godkänna en ny salva mot epitelial herpesinfektion pågår på Läkemedelsverket sedan i höstas men det finns ingen uppgift om när det kan förväntas vara klart.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för ögonsjukdomar

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad