Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pregabalin sällan utbytbart på apotek

Publicerat 2019-09-02

Det förskrivna pregabalin-preparatet blir det som expedieras, vilket kan bli onödigt dyrt för patienten.

vita kapslar

Pregabalin används vid epilepsi, generaliserat ångestsyndrom och neuropatisk smärta hos vuxna. På grund av indikationen epilepsi är det generellt inte utbytbart vilket betyder att det preparat som förskrivs är det som expedieras. Endast ett fåtal preparat inom gruppen är utbytbara med varandra.

Patentet på Lyrica, som innehåller pregabalin, har gått ut och det har kommit flera billigare generika. Det betyder att patienten och regionen kan behöva betala onödigt höga priser vid förskrivning av originalet. Pregabalin är inte rekommenderat på Kloka listan och har begränsad subvention vid generaliserad ångest och neuropatisk smärta.

Om pregabalin är det enda möjliga läkemedlet ser Expertgrupp läkemedel för psykisk hälsa inget hinder att förskrivaren byter till annat pregabalinpreparat än originalet vid användning mot generaliserad ångest. Detsamma gäller på indikationen neuropatisk smärta enligt Expertgrupp läkemedel för smärta och reumatiska sjukdomar.

Pregabalin blev narkotikaklassat för drygt ett år sedan. Substansen säljs på svarta marknaden och missbruksanvändningen verkar ha ökat markant de senaste åren i Sverige. Förskrivningen bör därför ske med försiktighet och patienten följas noggrant.

Susanne Elfving

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad