Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Regler för att ta med läkemedel vid utlandsresa

Publicerat 2019-06-17

När du ska åka utomlands kan det vara bra att ha koll på vilka regler som gäller för medhavda läkemedel. En avgörande faktor är till vilket land du ska resa, då det kan påverka om ett intyg behöver tas med på resan.

Viktig packning till exempel läkemedel.

Packa klokt

För att underlätta i tullen är det bra att ha kvar läkemedlen i originalförpackningarna med apoteksetiketten kvar, där patientens namn finns med. Om det skulle behövas mer läkemedel än vad som tagits med på resan kan det också underlätta att ha med originalförpackningen.

Insulin, Glucagon, blodsockermätare samt stickor bör packas i handbagaget, eftersom det bagage som checkas in på flyg alternativt förvaras i ett bagageutrymme på en buss eller bil kan bli utsatt för extrem värme eller kyla. Det händer ibland att incheckat bagage kommer på villovägar och även då är det bra att ha sitt läkemedel i handbagaget.

Resa från Sverige med läkemedel

Reglerna för att resa med läkemedel kan skilja sig åt från land till land, även inom
EU. Det är reglerna i det land man ska resa till som gäller. Information om vilka regler
som gäller för införsel av läkemedel till ett visst land fås från det aktuella landets
ambassad i Sverige.

Resa till Sverige med läkemedel

När du som privatperson för in läkemedel i Sverige måste du, antingen via apoteksetikett på förpackningen eller via läkarintyg, kunna visa att läkemedlet är till dig själv samt att du behöver läkemedlet av medicinska skäl.

Beroende på om du reser från ett land inom eller utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, ser reglerna för införsel av läkemedel till Sverige olika ut. EES omfattar EU-länderna samt Island, Lichtenstein och Norge. Vid hemresa till Sverige från ett EES-land får du ta med läkemedel för ett års förbrukning. Handlar det om en hemresa från ett land utanför EES så får du endast ta med läkemedel för tre månaders förbrukning. 

Narkotikaklassade läkemedel

För narkotiska och dopningsklassade läkemedel gäller särskilda regler.

Vid resa med narkotikaklassade läkemedel inom Schengenområdet krävs ett så kallat Schengenintyg, vilket utfärdas av ett öppenvårdsapotek. För att kunna utfärda intyget behöver apoteket se patientens pass eller ett nationellt ID-kort. Intyget är giltigt i högst 30 dagar och gör det möjligt att ta med sig läkemedel för som mest 30 dagars förbrukning. Vid behov av narkotikaklassat läkemedel för en längre tids resa måste därför nytt recept skrivas av en läkare i det land som besöks.

Vid resor till länder utanför Schengen – kontrollera med det aktuella landets ambassad i Sverige vilka regler som gäller för att ta in läkemedel i landet. För mer information – se Läkemedelverkets hemsida angående narkotikaklassade och dopingklassade läkemedel.

Linda Grahn
Jennie Lundström
Tidigare publicerad i Behandlingsbladet nr 2 2019 som ges ut av Norrbottens läkemedelskommitté.

Källa

  1. Läkemedelsverket. Resa från Sverige med läkemedel

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad