Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Rekommendation för TNF-hämmare på recept

Rekommendation för TNF-hämmare på recept

Publicerat 2019-11-25

Nu finns nya avtal mellan läkemedelsföretagen och regionerna för TNF-hämmare. Därför rekommenderar Region Stockholms läkemedelskommitté biosimilaren Hyrimoz vid nyinsättning och vid ordinarie receptförnyelse när behandling med adalimumab är aktuell.

Tre tumma upp.

Inom ramen för de så kallade trepartsöverläggningarna har TLV, Regionerna samt företagen som tillhandahåller TNF-hämmare genomfört en ny förhandling. Denna förhandling har resulterat i att kostnaderna för läkemedlen har sjunkit ytterligare.

Regionerna eftersträvar i möjligaste mån att listpriserna ska justeras. Ofta har dock företagen inte möjlighet att justera sina listpriser till önskvärda nivåer, vilket istället resulterar i sekretessbelagda avtal med retroaktiva återbäringar.

Med de tidigare avtalen var det originalprodukten Humira (adalimumab) som hade lägst kostnad efter återbäring, varför Region Stockholm inte rekommenderade någon aktiv åtgärd vid detta tillfälle.

Efter nya förhandlingar finns nu nya avtal som trädde i kraft den 1 oktober 2019 med resultatet att det är biosimilaren Hyrimoz (adalimumab) som har lägst kostnad efter återbäring. Avtalsvilkoren är sekretessbelagda, men prisskillnaden är inte obetydlig.

Region Stockholms läkemedelskommitté rekommenderar nu att använda biosimilaren Hyrimoz vid nyinsättning och vid ordinarie receptförnyelse när behandling med adalimumab är aktuell.

Vid behandling med etanercept kvarstår Benepali i tolvpack som det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet.

Region Stockholms läkemededelskommitté

Senast ändrad