Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Riktlinjer för subkutana injektioner av insulin

Publicerat 2019-04-01

Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård har tagit fram riktlinjer till sjuksköterskor för subkutana injektioner vid diabetes.

Kvinna som injicerar insulin.

I riktlinjerna beskrivs till exempel val av injektionsområde, injektionsteknik, val av kanyl och subkutan injektion vid graviditet. En vanlig komplikation är lipohypertrofi, fettkudde, och vikten av att variera injektionsstället både för insulinpump och vanlig injektion betonas i riktlinjen.

Här finns riktlinjen »

Kommentar från Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för endokrinologiska och metabola sjukdomar:
Rätt insulin och rätt dos räcker inte för en lyckad behandling – insulinet måste också injiceras korrekt. Riktlinjerna tillför bra information om vad som är bra att tänka på vid injektion av olika insulinsorter.

Elin Jerremalm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad