Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Se över vaccinationskydd hos små barn på vift

Publicerat 2019-10-08

Vaccination sker på barnavårdscentralerna enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet. Men om barnet ska resa vid tidig ålder kan till exempel vaccin mot mässling, polio och tuberkulos behöva ges tidigare.

Sahar Nejat föreläste vid kvällsseminariet om vacciner. Foto: Elin Jerremalm.

Sahar Nejat föreläste vid kvällsseminariet om vaccination. Foto: Elin Jerremalm.

– Familjer reser med allt yngre barn och det är viktigt att se över barnens vaccinstatus inför resa till riskområden. Vart de ska resa och hur de ska bo tas med i avvägningen om tidigare vaccination ska ske, sa Sahar Nejat, barnhälsovårdsöverläkare i Region Stockholm medlem i expertgruppen för vaccinationer när hon föreläste under Region Stockholms läkemedelskommittés kvällsseminarium Nytt på vaccinationsfronten.

MPR (mässling, påssjuka, röda hund)

Sverige är ett av få länder som vaccinerar barn mot MPR först vid 18 månaders ålder.

Barn 9–18 månader som ska resa utanför Norden och barn 6–9 månader som ska resa till områden med pågående utbrott bör vaccineras mot MPR innan resa för att barnen ska vara skyddade mot smitta. Barn som vaccineras innan 12 månaders ålder behöver få en kompletterande dos efter 12 månaders ålder på BVC. Efter dos 1 erbjuds dos 2 som vanligt i årskurs 1–2.

Sexvalent vaccin (difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Heamophilus influenzae samt hepatit B) samt pneumokocker

I Region Stockholm erbjuds sedan den 1 januari 2013 alla barn det sexvalenta vaccinet som också ger skydd mot hepatit B i barnvaccinationsprogrammet på barnavårdscentralen.

Barn som ska resa utanför Europa, Nordamerika, Japan, Australien eller Nya Zeeland före 4,5 månaders ålder bör vaccineras enligt snabbschema, det vill säga tre doser med minst fyra veckors mellanrum. Detta gäller även barn som ska resa utanför Norden där första primärdos inte hunnit ges (innan 2,5 månaders ålder) eller där andra primärdosen vid 5 månaders ålder riskerar att bli försenad på grund av lång resa.

Polio

WHO utnämnde 2014 den internationella spridningen av polio till en Public Health Emergency of International Concern. Inför resa till riskländer rekommenderas därför barn 2–4 år enskilt vaccin mot polio, IPV, senast fyra veckor innan avresa och barn äldre än 4 år rekommenderas tidig vaccination med Tetravac på barnavårdscentralen.

BCG (tuberkulos)

I Region Stockholm erbjuds barn i särskilda riskgrupper och barn som ska resa till vissa länder med ökad risk för smitta BCG-vaccin från 6 månaders ålder. Inför BCG-vaccination ska särskild bedömning göras, se BCG-vaccination mot tuberkulos på kunskapsstodforvardgivare.se.

Hepatit A

Då barn födda i Stockholm efter den 1 januari 2013 som följer barnvaccinationsprogrammet redan har skydd mot hepatit B behöver inte kombinationsvaccin ges till dessa barn om de ska resa till områden med risk för hepatit-smitta. Dock bör dessa barn komplettera med vaccin mot hepatit A och då rekommenderas i första fall monovalent hepatit A vaccin.

– Det finns naturligtvis även andra vacciner som är viktiga vid resa än de som erbjuds via barnavårdscentralen. Familjen bör därför också kontakta en vårdcentral eller vaccinationsmottagning för rådgivning vad som gäller vid deras resmål, sa Sahar Nejat.

Det svenska barnvaccinations­programmet erbjuder alla barn vaccination mot:

 • difteri
 • Haemophilus influenzae
 • kikhosta
 • mässling
 • pneumokocker
 • polio
 • påssjuka
 • rotavirus
 • röda hund
 • stelkramp
 • för flickor även vaccin mot humant papillomvirus (HPV). HPV-vaccination även för pojkar ingår i regeringens budgetförslag för 2020.

Siobhan Wallhuss
apotekare på Läkemedelenheten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad