Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Stolpiller med naproxen finns inte att tillgå

Stolpiller med naproxen finns inte att tillgå

Publicerat 2019-02-18

Uppdatering 2019-02-21: Nytt licensalternativ, se nedan.

Pronaxen suppositorier som innehåller naproxen finns inte att tillgå. Enligt läkemedelsföretaget är det högst osäkert om produkten kommer tillbaka.

Bild på suppositorieförpackning.

Stolpiller med naproxen, Pronaxen suppositorier, finns inte längre tillgängliga och tyvärr finns ingen motsvarande produkt med naproxen att byta till. Läkemedels­företaget har för närvarande inte några planer på att ta in varan igen.

För patienter som är i behov av naproxen i stolpillerform finns det möjlighet att efter beviljad licens beställa ett licensläkemedel från Danmark.

Pris: cirka 500 kronor.
Ledtid: cirka 14 dagar

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Bonyl, 10 stycken
Läkemedelsform: Suppositorium
Läkemedelsstyrka: 500 mg
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Orion Corporation

Susanne Elfving

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/restnoterade-vacciner/