Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sverige förskrev mer anti­depressiva än genomsnittet

Publicerat 2019-11-14

Enligt OECD-rapporten Health at a glance hade förskrivningen av antidepressiva läkemedel i OECD-länderna nästan fördubblats mellan åren 2000 och 2017. Sverige låg högt jämfört med andra länder.

Världskarta som bildas av tabletter.

Läkemedelsförskrivningen av bland annat antidepressiva, antihypertensiva, lipidsänkare och diabetesmedel har i OECD-länderna ökat under flera decennier. Ökningen beror på olika faktorer, som till exempel åldrande befolkning och förändrade riktlinjer.

Förskrivningen av antidepressiva hade nästan fördubblats mellan åren 2000 och 2017. OECD-snittet 2017 var 63 definierade dygnsdoser, DDD, per 1 000 invånare. I Sverige förskrevs samma år 97 DDD/1 000 invånare. Island hade den i särklass högsta nivån med 141 DDD/1 000 invånare och Lettland låg lägst med 15 DDD/1 000 invånare.

Förskrivningen av diabetesläkemedel hade också nästan fördubblats mellan åren 2000 och 2017, vilket delvis kan förklaras av en ökad diabetesprevalens som i sin tur är kopplad till ökad fetma. I Sverige förskrevs 63 DDD/1 000 invånare, vilket var strax under OECD-snittet 68 DDD/1 000 invånare. Finland hade den största förskrivningen med 92 DDD/1 000 invånare och Lettland den minsta med 46 DDD/1 000 invånare.

Förskrivningen av antihypertensiva läkemedel hade ökat med i snitt 70 procent från år 2000 till år 2017 och lipidsänkande behandling hade tredubblats under samma period i OECD-länderna.

Sverige låg bra till när undvikbar dödlighet studerades, det vill säga dödsfall som kan undvikas genom vård och behandling. Mer negativt var att den opioidrelaterade dödligheten i Sverige hade ökat. Sverige låg också sämre när det gäller allvarliga bristningar vid förlossning.

I Health at a Glance 2019 kartläggs samtliga OECD-länders hälso- och sjukvård och hälsotillståndet i länderna baserat på statistik från respektive lands statistikmyndigheter. OECD är en organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Socialstyrelsen. Fortsatt goda resultat för svensk hälso- och sjukvård i ny OECD-rapport. Nyhet 2019-11-08
  2. OECD. Health at a glance 2019

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad