Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Upphandlade läkemedel 2019

Publicerat 2019-02-19

Nya upphandlingsavtal träder i kraft den 1 mars 2019. Vissa avtal är helt nya, andra förlängs från 2018 till samma eller nya priser.

Rekvisitionsläkemedel är föremål för årligen återkommande upphandlingar. Avropsberättigade på avtalen är Region Stockholms förvaltningar, bolag och stiftelser. Dessutom har TioHundra AB, Region Gotland samt de vårdentreprenörer som Region Stockholm har vårdavtal med, äldreboenden samt vissa enheter på Karolinska institutet, rätt att avropa från Region Stockholms läkemedelsavtal.

Det är viktigt att beställa upphandlat läkemedel. Synonym till upphandlad vara får endast användas i undantagsfall när det är medicinskt motiverat. Kom ihåg att ApoEx som levererar läkemedel inte har i uppdrag att byta till upphandlat sortiment. Ansvaret för att nyttja avtalen på bästa sätt vilar på den som beställer läkemedel. Genom att beställa de specifika förpackningar som är upphandlade kan sjukvården spara avsevärda belopp i förhållande till inköp till ordinarie priser, verka för en hög patientsäkerhet, samt efterleva juridiska krav och miljökrav.

Titta efter tummen upp-symbolen för upphandlade läkemedel vid beställning av läkemedel i beställningssystemet Proceedo!

Bild från beställningssystemet Proceedo.

Sortimentsgruppen inom Region Stockholm använder den gröna symbolen (se bilden ovan) i Proceedo i de fall Region Stockholm vill rekommendera ett specifikt preparat bland utbytbara läkemedel. Symbolen kommer inte att täcka alla utbytbara läkemedel, utan används bara för de läkemedel där det finns ett stort behov av att rekommendera ett specifikt preparat.

Nyheter 2019

Några nyheter för 2019 enligt nedan.

Byte av leverantör

 • Atenativ Octapharma (antitrombin III) pulver till inf ersätter Antithrombin III Baxalta Shire Sweden
 • Benzylpenicillin Panpharma Panpharma Nordic (benzylpenicillin) pulver till inj/inf ersätter Bensylpenicillin Meda
 • Bupivacaine Accord Accord Healthcare (bupivakain) inj ersätter Marcain Aspen Nordic
 • Buprenorphine Sandoz Sandoz (buprenorfin) depotplåster ersätter Norspan Mundipharma
 • Cefuroxim Stragen Stragen Nordic (cefuroxim) pulver till inj/inf ersätter Zinacef GlaxoSmithKline
 • Cordarone Sanofi (amiodaron) inj ersätter Amiodaron Hameln Biocodex
 • Lidokain/Prilokain Alternova Orifarm Generics (lidokain+ prilokain) kräm (30 g & 5x5 g) ersätter Emla kräm (30 g & 5x5 g) Aspen Nordic
 • Lidokain Mylan Mylan Hospital (lidokain) inj ersätter Xylocain Aspen Nordic
 • Ocplex Octapharma (Koagulationsfaktor II, IX, VII, X i kombination) pulver till inf ersätter Confidex CSL Behring
 • Palonosetron Fresenius Kabi (palonosetron) inj ersätter Aloxi Sobi
 • Propofol-Lipuro B. Braun (propofol) inj/inf ersätter Propofol Sandoz
 • Ropivacain Fresenius Kabi (ropivakain) inf ersätter Ropivakain Sintetica Macure
 • Tapin Orifarm Generics (lidokain+ prilokain) kräm (1x5 g) ersätter Emla kräm (1x5 g) Aspen Nordic
 • Tiopental Ebb Ebb Medical (tiopental) pulver till inj ersätter Pentocur Abcur
 • Zoledronsyra Sun Sun Pharmaceutical (zoledronsyra) inf ersätter Zoledronic Acid Hospira Pfizer

Nya avtalsvaror

 • Adrenalin Mylan (adrenalin) inj, Mylan
 • Ellaone (ulipristalacetat) tabl, Midsona
 • Flebogamma DIF (intravenös immunglobulin) inf 50 mg/ml, Grifols
 • Furosemid Accord (furosemide) inj/inf, Accord Healthcare
 • Gamunex (intravenös immunglobulin) inf 100 mg/ml, Grifols
 • Noxafil (posakonazol) inf konc, Merck Sharp & Dohme
 • Nystatin Orifarm (nystatin) oral susp, Orifarm Generics
 • Prednisolon Ebb (prednisolon) pulver till inj, Ebb Medical

Varor som inte längre har upphandlingsavtal

 • Alvedon (paracetamol) tabl, GlaxoSmithKline
 • Betapred (betametason) tabl, Swedish Orphan Biovitrum
 • Ceftazidim Sandoz (ceftazidim) pulver till inj, Sandoz
 • Dolcontin (morfin) depottabl, Pfizer
 • MonoFer (järnisomaltosid) inj/inf, Pharmacosmos
 • Morfin Meda (morfin) tabl, Meda
 • Zinacef (cefuroxim) pulver till inj/inf 250 mg och 750 mg, GlaxoSmithKline

Maila oss gärna med frågor, funderingar och förslag kring upphandling och avtal avtalsfragor.lakemedel.lsf@regionstockholm.se

Moa Grahm
Apotekare, upphandlingskoordinator läkemedel, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Farah Ghalebandi
Apotekare, sortimentsansvarig, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Elinor Jurold-Borell
Upphandlare, Region Stockholm, Upphandling

Johan Eklund
Avtalscontroller, Region Stockholm, Upphandling

Senast ändrad

Läs mer på Janusinfo
Upphandlade läkemedel