Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vareniklin hjälpte mot återfall i rökning

Publicerat 2019-04-03

Det finns starkt vetenskapligt stöd för flera olika metoder som hjälper människor att sluta röka. Enligt en systematisk översikt kan förlängd behandling med vareniklin även efter rökstoppet ytterligare minska risken för återfall.

En fimpad cigarett.

I översikten ingår tolv randomiserade studier som undersökte återfallsrisken. Två studier med 1 300 deltagare visade att fortsatt behandling med vareniklin i tolv eller fyrtio veckor (underhållsbehandling) efter rökstopp minskade risken för återfall (riskkvot 1,23; 95 % konfidensintervall 1,08 till 1,41).

Två studier med nästan 2 300 deltagare visade att nikotinersättningsmedel till personer som slutat röka utan intervention, till exempel på grund av graviditet, kunde minska risken för återfall (riskkvot 1,24; 1,04 till 1,47). Däremot visade studier med personer som slutat röka med hjälp av nikotinersättningsmedel inte någon effekt av en fortsatt behandling med dessa medel.

– I den här översikten ligger fokus på att förebygga återfall i rökning, alltså personer som redan lyckats sluta men inte vill trilla dit igen. Det finns betydligt starkare forskningsstöd för att läkemedel hjälper aktiva rökare att sluta, till exempel från den enorma EAGLES-studien. Det är dock bra att uppmärksamma alla möjliga alternativ som kan hjälpa någon att hålla sig rökfri, säger Joar Guterstam, med dr, specialistläkare Beroendecentrum Stockholm och medlem i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för psykiatriska sjukdomar.

Studier med bupropion visade inte på någon effekt. En randomiserad studie visade effekt på återfall vid behandling efter rökstopp med rimonabant, viktminskningsmedlet som inte längre säljs på grund av risk för psykiska biverkningar.

I 42 av de icke-randomiserade studierna undersöktes beteendeinterventioner, som till exempel att lära de tidigare rökarna hur de kan hantera situationer som kan medföra en hög risk för återfall. Dessa interventioner verkade inte ge lägre återfallsrisk.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Livingstone-Banks J, Norris E, Hartmann-Boyce J, West R, Jarvis M, Hajek P. Relapse prevention interventions for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Feb 13;2:CD003999

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad