Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Allt om Kloka listan i nytt nummer av Evidens

Publicerat 2020-03-02

Årets första nummer av tidskriften Evidens ger dig nyheterna i Kloka listan 2020. Ett par sömnläkemedel försvinner från listan, och vi berättar bland annat om kognitiv beteendeterapi som ersätter läkemedlen.

Inhalatorer på Kloka listan forum.

Flera läkemedel utgår i år från Kloka listan. Två exempel är sömnläkemedlen zopiklon och propiomazin (Propavan). De har begränsad effekt och innebär risk för biverkningar.

– I Stockholm är det nästan en tiondel av befolkningen som hämtar ut något sömnläkemedel under ett år. Fyra av tio hämtar ut sömnläkemedel som räcker längre än ett halvår. Användningen ökar med stigande ålder, sa Mats Ek, överläkare och ordförande i expertgruppen för psykisk hälsa.

I Evidens kan du läsa om andra åtgärder som betonas i stället för läkemedel: sömnrestriktion, sömnhygienska åtgärder och KBT.

En stor förändring sker i år inom astmaområdet. Inhalationssteroid ska alltid användas hos vuxna och barn från 12 år. Nu rekommenderas kombinationspreparatet Bufomix Easyhaler till patienter från 12 år. Det innehåller både steroid (budesonid) och luftrörsvidgande beta-2-stimulerare (formoterol).

– Fördelen blir då att patienten kan använda samma preparat trots att symtomen ändras över tid bara genom dosjustering, säger Eva Wikström Jonsson, klinisk farmakolog och medlem i expertgruppen för lung- och allergisjukdomar.

Läs också om nya migränprofylax, nya läkemedel vid typ 2-diabetes och om hur opioider ska användas vid akut smärta.

Detta och mycket mer i Evidens som ges ut av Region Stockholms läkemedelskommitté.
Du hittar den här »

Det går också bra att beställa pappersutgåvan. Skicka ett mejl till lakemedelskommitten.hsf@regionstockholm.se

Trevlig läsning!

Anna Bratt

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad