Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alternativ vid propofolbrist

Publicerat 2020-04-28

På grund av tidigare akut brist på anestesiläkemedlet propofol har Region Stockholm tagit hem ett antal licensalternativ för att säkra tillgången. För att minimera risk att licensalternativen hinner gå ut innan de är förbrukade har Apoex fått i uppdrag att byta beställda förpackningar till licensvaror så länge dessa finns i lager. Byten sker till annat varunummer med samma administreringssätt, styrka och totalvolym (men förpackningsstorlek kan skilja). Regionövergripande licenser finns.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för perioperativ vård och intensivvård

Källa

  1. Vårdgivarguiden. Begränsning av propofol hävs - fortsatt restriktiv användning
Propofol och sprutor

Senast ändrad