Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Behandling vid covid-19

Publicerat 2020-03-26

Referensgruppen för AntiViral terapi, RAV, har publicerat information om behandling vid covid-19. Information bör läsas i ljuset av att inga randomiserade kontrollerade studier av antiviral behandling av covid-19 är publicerade.

Behandling av covid-19 infektion » 

I Region Stockholm gäller kontakt med infektionskonsult vid behov av någon specifik farmakologisk behandling mot covid-19. Sådan behandling är bara aktuell för vissa patientgrupper på akutsjukhusen.

Referensgruppen för AntiViral terapi, RAV, är en oberoende expertgrupp vars styrelseledamöter utses av Svenska Läkaresällskapet.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Referensgruppen för AntiViral terapi, RAV. Behandling av covid-19 infektion 
  2. Läkartidningen. Covid-19 – uppdatering om klinisk bild och behandling. Nyhet 2020-03-23
  3. Dagens medicin.Rekommendationer för behandling på gång. Nyhet 2020-03-20
Tärningar som bildar ordet coronavirus.

Senast ändrad 2020-03-27