Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Bidra till EU-tjänst om läkemedel vid graviditet

Bidra till EU-tjänst om läkemedel vid graviditet

Publicerat 2020-02-04

Redaktionen för Janusmed fosterpåverkan deltar i EU-projektet ConcePTION som syftar till att förbättra både kunskap och spridning av adekvat information om läkemedelsbehandling under graviditet och amning. I projektet ingår att ta fram en europeisk kunskapsdatabas. För att denna ska bli så bra som möjligt, behöver vi veta vilken information både allmänhet och sjukvårdspersonal behöver, samt hur informationen bäst presenteras. Vi ber er därför fylla i någon av följande enkäter:

Enkät för hälso- och sjukvårdspersonal »
Enkät för allmänheten »

Syftet med projektet är att experter i olika länder som idag tillhandahåller information om läkemedel vid graviditet och amning, ska samarbeta och harmonisera budskapen. De flesta länder saknar dessutom kunskapsstöd liknande Janusmed fosterpåverkan och amning. Tanken är inte att den nya databasen ska ersätta de svenska kunskapsstöden. Däremot kommer den att minska arbetsbördan då analyser av publikationer och forskningsdata, kommer att fördelas på olika aktörer. Vi ber er därför att svara generellt på vad ni tycker att en kunskapsdatabas om läkemedel vid graviditet/amning ska uppfylla. Vi behöver era svar senast den 28 februari.

Stort tack på förhand!

Redaktionen för Janusmed fosterpåverkan
Vid frågor, kontakta: ulrika.norby@regionstockholm.se

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad