Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Blandbarhets­tabeller för läkemedel vid covid-19

Publicerat 2020-04-09

Tabell 1. Administrering i samma spruta för infusion.

Tabell 1. Administrering i samma infusionspåse.

Tabell 2. Administrering via trevägskoppling.

Tabell 2. Administrering via trevägskoppling.

I samband med behandling av covid-19 kan det finnas behov av att samadministrera läkemedel, när så är möjligt. Som ett stöd i detta har Medicinsk enhet Klinisk farmakologi vid Karolinska universitetssjukhuset tagit fram blandbarhetstabeller för läkemedel som används frekvent inom patientgruppen.

Informationen är uppdelad i två tabeller, en som avser blandbarhet i samma spruta för infusion och en som avser samadministrering via trevägskoppling (från separata sprutor). Dokumentet kommer att kompletteras efterhand. Vi avråder från samadministrering där det inte finns data som stöder att det kan ske med bibehållen effekt och säkerhet för de ingående läkemedlen.

För information om fler läkemedelskombinationer i trevägskoppling, se Västra Götalandsregionens databas Blandbarhet av intravenösa läkemedel som nu gjorts fritt tillgänglig.

Medicinsk enhet Klinisk farmakologi vid Karolinska universitetssjukhuset

Källa

  1. Powered by Trissel'sTM 2 Clinical Pharmaceutics Database (Parenteral Compatibility). IV INDEX® [citerad: 2020-04-02]
  2. Västra Götalandsregionen, blandbarhet läkemedel. Kompatibilitet av läkemedel som ges samtidigt och blandas genom trevägskoppling.
  3. Gersonde F, Eisend S, Haake N, Kunze T. Physicochemical compatibility and emulsion stability of propofol with commonly used analgesics and sedatives in an intensive care unit. Eur J Hosp Pharm. 2017 Sep;24(5):293-303
  4. Bedocs P, Evers DL, Buckenmaier CC 3rd. Predosing Chemical Stability of Admixtures of Propofol, Ketamine, Fentanyl, and Remifentanil. Anesth Analg. 2019 Jul;129(1):e13-e15
  5. Orion Pharma, Region Scandinavia [2020-04-06, Sara Jarefors]
  6. Wilson KM, Schneider JJ, Ravenscroft PJ. Stability of midazolam and fentanyl in infusion solutions. J Pain Sympt Manag. 1998 16:52-8
  7. Peterson GM, Miller KA, Galloway JG, Dunne PF. Compatibility and stability of fentanyl admixtures in polypropylene syringes. J Clin Pharm Ther: 1998 23:67-72

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad