Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på akutaskar

Publicerat 2020-06-16

Uppdatering 2021-07-16:

332130 Akutask Hjärt-lungräddning APL finns att tillgå.
332650 Akutask Anafylaxi APL finns att tillgå.
332668 Akutask Anafylaxi finns att tillgå.


Det är brist på akutaskar från APL som innehåller munsönderfallande desloratadin, adrenalinpennor och diazepam.

Följande akutaskar har försenad leverans:

332130 Akutask Hjärt-lungräddning APL leverans vecka 26

332668 Akutask Anafylaxi – BVC APL leverans vecka 27

332650 Akutask Anafylaxi APL leverans vecka 27

332189 LM-box – leveransdatum ovisst på grund av brist på Stesolid Novum.

Väckarklocka som visar klockan halv tre på natten.

Elin Jerremalm

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/restnoterade-vacciner/